Đỗ Việt Thắng - AD14250 - Bi Bo đáng yêu

Ngày 29/04/2016 02:34 AM (GMT+7)

Bé Đỗ Việt Thắng, số báo danh AD14250 rất đáng yêu.

Bé Đỗ Việt Thắng, sinh ngày 09/09/2014. Tên thường gọi là bi Bo.

Đỗ Việt Thắng - AD14250 - Bi Bo đáng yêu - 1

Đỗ Việt Thắng - AD14250 - Bi Bo đáng yêu - 2

Đỗ Việt Thắng - AD14250 - Bi Bo đáng yêu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)