Đoàn Trọng Trí - AD24715 - Bé trai hiếu động

Ngày 29/04/2016 16:56 PM (GMT+7)

Bé Đoàn Trọng Trí, số báo danh AD24715 rất thích đi biển, thích nhiều ôtô,..

Bé Đoàn Trọng Trí, sinh ngày 25/11/2012. Bé rất hiếu động, luôn khám phá những gì mới nhất, thích tự tay ráp đồ chơi, khi nào giận bé sẽ bảo không chơi với mẹ đâu và quay lưng đi chỗ khác,...

Đoàn Trọng Trí - AD24715 - Bé trai hiếu động - 1

Đoàn Trọng Trí - AD24715 - Bé trai hiếu động - 2

Đoàn Trọng Trí - AD24715 - Bé trai hiếu động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)