Dương Đăng Nhật Quân - AD27741 - Chàng trai hay cười

Ngày 29/04/2016 13:10 PM (GMT+7)

Bé Dương Đăng Nhật Quân, số báo danh AD27741 hay cười và nói nhiều.

Bé Dương Đăng Nhật Quân, sinh ngày 04/03/2014. Biệt danh là cu bíp..chàng trai hay cười và nói nhiều.

Dương Đăng Nhật Quân - AD27741 - Chàng trai hay cười - 1

Dương Đăng Nhật Quân - AD27741 - Chàng trai hay cười - 2

Dương Đăng Nhật Quân - AD27741 - Chàng trai hay cười - 3

Dương Đăng Nhật Quân - AD27741 - Chàng trai hay cười - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)