Hà Duyên Tuấn Linh - AD30215 - Chàng trai hài hước

Ngày 29/04/2016 16:55 PM (GMT+7)

Bé Hà Duyên Tuấn Linh, số báo danh AD30215 thích múa và hát.

Bé Hà Duyên Tuấn Linh, sinh ngày 23/10/2011. 

Hà Duyên Tuấn Linh - AD30215 - Chàng trai hài hước - 1

Hà Duyên Tuấn Linh - AD30215 - Chàng trai hài hước - 2

Hà Duyên Tuấn Linh - AD30215 - Chàng trai hài hước - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)