Hà Minh Khang - AD26397 - Chàng trai lém lỉnh

Ngày 27/04/2016 08:21 AM (GMT+7)

Bé Hà Minh Khang, số báo danh AD26397 thích ăn kẹo bánh, thích màu hồng.

Bé Hà Minh Khang, sinh ngày 10/12/2014.

Hà Minh Khang - AD26397 - Chàng trai lém lỉnh - 1

Hà Minh Khang - AD26397 - Chàng trai lém lỉnh - 2

Hà Minh Khang - AD26397 - Chàng trai lém lỉnh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)