Advertisement

Hà Minh Khang - AD26397 - Chàng trai lém lỉnh

Bé Hà Minh Khang, số báo danh AD26397 thích ăn kẹo bánh, thích màu hồng.

Advertisement

Bé Hà Minh Khang, sinh ngày 10/12/2014.

ha minh khang - ad26397 - chang trai lem linh - 1

ha minh khang - ad26397 - chang trai lem linh - 2

ha minh khang - ad26397 - chang trai lem linh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Advertisement
Advertisement