Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu

Ngày 27/04/2016 14:46 PM (GMT+7)

Bé Hà Ngọc Thảo My, số báo danh AD17822 rất ngoan, không quấy khóc.

Bé Hà Ngọc Thảo My, sinh ngày 13/05/2015. Ở nhà ba mẹ gọi em là bé Dâu Tây, bé được 11 tháng 5 ngày tuổi, cân nặng bé 10 ký. Bé rất ngoan, không quấy khóc, rất hay cười.

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 1

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 2

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 3

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 4

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 5

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 6

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 7

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 8

Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)