Hà Ngọc Thảo My - AD17822 - Bụ bẫm đáng yêu

Ngày 27/04/2016 14:46 PM (GMT+7)

Bé Hà Ngọc Thảo My, số báo danh AD17822 rất ngoan, không quấy khóc.

Bé Hà Ngọc Thảo My, sinh ngày 13/05/2015. Ở nhà ba mẹ gọi em là bé Dâu Tây, bé được 11 tháng 5 ngày tuổi, cân nặng bé 10 ký. Bé rất ngoan, không quấy khóc, rất hay cười.

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 1

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 2

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 3

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 4

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 5

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 6

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 7

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 8

ha ngoc thao my - ad17822 - bu bam dang yeu - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)