Hồ Hoài Đức - AD22565 - Chàng trai mắt một mí

Bé Hồ Hoài Đức, số báo danh AD22565 mới chỉ được 5 tháng 13 ngày.

Bé Hồ Hoài Đức, sinh ngày 01/11/2015.

ho hoai duc - ad22565 - chang trai mat mot mi - 1

ho hoai duc - ad22565 - chang trai mat mot mi - 2

ho hoai duc - ad22565 - chang trai mat mot mi - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)