Hồ Hoài Đức - AD22565 - Chàng trai mắt một mí

Ngày 29/04/2016 01:08 AM (GMT+7)

Bé Hồ Hoài Đức, số báo danh AD22565 mới chỉ được 5 tháng 13 ngày.

Bé Hồ Hoài Đức, sinh ngày 01/11/2015.

Hồ Hoài Đức - AD22565 - Chàng trai mắt một mí - 1

Hồ Hoài Đức - AD22565 - Chàng trai mắt một mí - 2

Hồ Hoài Đức - AD22565 - Chàng trai mắt một mí - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)