Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa

Ngày 03/05/2016 22:52 PM (GMT+7)

Bé Hồ Thái Hiền Mai, số báo danh AD14259 thích nghe nhạc, chơi đồ chơi.

Bé Hồ Thái Hiền Mai, sinh ngày 15/05/2015. Bế thích nghe nhạc, chơi đồ chơi có phát ra âm thanh, đi dạo,...

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 1

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 2

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 3

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 4

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 5

Hồ Thái Hiền Mai - AD14259 - Cô bé tóc lưa thưa - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)