Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười

Ngày 30/04/2016 23:34 PM (GMT+7)

Bé Hoàng Chấn Phong, số báo danh AD13417 thích lắp ráp đồ chơi.

Bé Hoàng Chấn Phong, sinh ngày 12/12/2011. Bé cao 101, cân nặng 18.9 kg.

Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười - 1

Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười - 2

Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười - 3

Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười - 4

Hoàng Chấn Phong - AD13417 - Chàng trai hay cười - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)