Hoàng Duy Quang Sáng - AD13517 - Bé trai hiếu động

Bé Hoàng Duy Quang Sáng, số báo danh AD13517 thích chơi ô tô.

Bé Hoàng Duy Quang Sáng, sinh ngày 01/04/2014. Bé sinh non nên hơi còi nhưng trộm vía bé ít ốm vặt rất hiếu động.

hoang duy quang sang - ad13517 - be trai hieu dong - 1

hoang duy quang sang - ad13517 - be trai hieu dong - 2

hoang duy quang sang - ad13517 - be trai hieu dong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác