Hoàng Gia Bảo - AD12074 - "Cục bông" trắng trẻo

Bé Hoàng Gia Bảo, số báo danh AD12074 thích tắm và ăn.

Bé Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 25/02/2015. Bé thích tắm và ăn. Con rất vui được làm quen với tất cả mọi người.

hoang gia bao - ad12074 - "cuc bong" trang treo - 1
Bé Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 25/02/2015.

hoang gia bao - ad12074 - "cuc bong" trang treo - 2
Bé thích tắm và ăn. Con rất vui được làm quen với tất cả mọi người.

hoang gia bao - ad12074 - "cuc bong" trang treo - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác