Hoàng Kiều Phương - AD20435 - Má phính môi hồng

Bé Hoàng Kiều Phương, số báo danh AD20435 thích vui chơi.

Bé Hoàng Kiều Phương, sinh ngày 13/06/2015. Bé được 10 tháng tuổi, nhưng rất thông minh và tinh nghịch, hiện tại bé đang tập đi và tập nói. Bé bắt trước người lớn rất giỏi, bé có thể xem ti vi và tự múa. Bé rất thích âm nhạc.

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 1
Bé Hoàng Kiều Phương, sinh ngày 13/06/2015. 

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 2
Bé được 10 tháng tuổi, nhưng rất thông minh và tinh nghịch, hiện tại bé đang tập đi và tập nói. Bé bắt trước người lớn rất giỏi, bé có thể xem ti vi và tự múa. Bé rất thích âm nhạc.

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 3

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 4

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 5

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 6

hoang kieu phuong - ad20435 - ma phinh moi hong - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh bé