Hoàng Minh Đức - AD96978 - Bé Khoai hay cười

Ngày 29/04/2016 01:13 AM (GMT+7)

Bé Hoàng Minh Đức, số báo danh AD96978 thích chơi các loại ô tô và nghe nhạc.

Bé Hoàng Minh Đức, sinh ngày 14/01/2014. Ở nhà bé tên là Khoai. 

Hoàng Minh Đức - AD96978 - Bé Khoai hay cười - 1

Hoàng Minh Đức - AD96978 - Bé Khoai hay cười - 2

Hoàng Minh Đức - AD96978 - Bé Khoai hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)