Hoàng Ngọc Châu - AD16154 - Cô bé thích bóng đá

Ngày 30/04/2016 23:36 PM (GMT+7)

Bé Hoàng Ngọc Châu, số báo danh AD16154 thích bóng đá, cầu lông.

Bé Hoàng Ngọc Châu, sinh ngày 05/08/2014.

Hoàng Ngọc Châu - AD16154 - Cô bé thích bóng đá - 1

Hoàng Ngọc Châu - AD16154 - Cô bé thích bóng đá - 2

Hoàng Ngọc Châu - AD16154 - Cô bé thích bóng đá - 3

Hoàng Ngọc Châu - AD16154 - Cô bé thích bóng đá - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)