Hoàng Nguyễn Gia Linh - AD16332

Bé Hoàng Nguyễn Gia Linh, số báo danh AD16332 rất hiếu động.

Bé Hoàng Nguyễn Gia Linh, sinh ngày 26/2/2015. Bé rất hiếu động, thích khám phá mọi thứ. Đặc biệt bé rất thích nhảy.

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 1
Bé Hoàng Nguyễn Gia Linh, sinh ngày 26/2/2015.

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 2

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 3
Bé rất hiếu động, thích khám phá mọi thứ. Đặc biệt bé rất thích nhảy.

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 4

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 5

hoang nguyen gia linh  - ad16332 - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác