Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc

Ngày 29/04/2016 13:21 PM (GMT+7)

Bé Hoàng Thị Phương Uyên, số báo danh AD66920 thích nghe nhạc, xem thế giới động vật.

Bé Hoàng Thị Phương Uyên, sinh ngày 29/08/2012. Con biết giúp mẹ trông em. Con thích nghe nhạc, xem thế giới động vật.

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 1

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 2

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 3

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 4

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 5

Hoàng Thị Phương Uyên - AD66920 - Cô gái thích nghe nhạc - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)