Hoàng Thị Thu Phương - AD28025

Bé Hoàng Thị Thu Phương, số báo danh AD28025 rất thích xem con gà,con chó.

Bé Hoàng Thị Thu Phương, sinh ngày 14/4/2015. Bé là con gái nhưng nghịch lắm như con trai.

hoang thi thu phuong - ad28025 - 1
Bé Hoàng Thị Thu Phương, sinh ngày 14/4/2015.

hoang thi thu phuong - ad28025 - 2
Bé là con gái nhưng nghịch lắm như con trai.

hoang thi thu phuong - ad28025 - 3

hoang thi thu phuong - ad28025 - 4

hoang thi thu phuong - ad28025 - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé                         

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác