Hoàng Thị Tuệ Hân - AD26054

Bé Hoàng Thị Tuệ Hân, số báo danh AD26054 rất thích được đi chơi.

Bé Hoàng Thị Tuệ Hân, sinh ngày 15/02/2015. Tuệ Hân nay tròn 13 tháng, rất nghịch và rất hay cười, cực hiếu động và rất quấn mẹ.

hoang thi tue han - ad26054 - 1
Bé Hoàng Thị Tuệ Hân, sinh ngày 15/02/2015.

hoang thi tue han - ad26054 - 2
 Tuệ Hân nay tròn 13 tháng, rất nghịch và rất hay cười, cực hiếu động và rất quấn mẹ.

hoang thi tue han - ad26054 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé