Hoàng Xuân Bách - AD20165 - Bé Bờm đáng yêu

Bé Hoàng Xuân Bách, số báo danh AD20165 rất đáng yêu.

Bé Hoàng Xuân Bách, sinh ngày 25/6/2015. Ở nhà bé được mọi người gọi là bé bờm.

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 1
Bé Hoàng Xuân Bách, sinh ngày 25/6/2015.

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 2
Ở nhà bé được mọi người gọi là bé bờm.

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 3

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 4

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 5

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 6'

hoang xuan bach - ad20165 - be bom dang yeu - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé