Huỳnh Nguyễn Thảo Linh - AD24520

Bé Huỳnh Nguyễn Thảo Linh, số báo danh AD24520 thích đi siêu thị.

Bé Huỳnh Nguyễn Thảo Linh, sinh ngày 15/3/2014. Thảo Linh tên ở nhà là Chim Ry, bé rất thích đi chơi, đi chơi xích lô, đi siêu thị sắm đồ và rất thích khám phá mọi thứ.

huynh nguyen thao linh - ad24520 - 1
Bé Huỳnh Nguyễn Thảo Linh, sinh ngày 15/3/2014. 

huynh nguyen thao linh - ad24520 - 2
Thảo Linh tên ở nhà là Chim Ry, bé rất thích đi chơi, đi chơi xích lô, đi siêu thị sắm đồ và rất thích khám phá mọi thứ.

huynh nguyen thao linh - ad24520 - 3

huynh nguyen thao linh - ad24520 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác