Lê Nguyễn Đăng Khoa - AD25172 - Trán cao thông minh

Ngày 29/04/2016 02:55 AM (GMT+7)

Bé Lê Nguyễn Đăng Khoa, số báo danh AD25172 thích vui chơi.

Bé Lê Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 01/01/2016. Cháu yêu ba, mẹ, anh hai nhiều lắm.

Lê Nguyễn Đăng Khoa - AD25172 - Trán cao thông minh - 1

Lê Nguyễn Đăng Khoa - AD25172 - Trán cao thông minh - 2

Lê Nguyễn Đăng Khoa - AD25172 - Trán cao thông minh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)