Lù Duy Anh - AD15003 - Anh chàng yêu động vật

Bé Lù Duy Anh, số báo danh AD15003 rất yêu quý động vật.

Bé Lù Duy Anh, sinh ngày 14/12/2014. 

lù duy anh - ad15003 - anh chang yeu dọng vạt - 1
Bé Lù Duy Anh, sinh ngày 14/12/2014. 

lù duy anh - ad15003 - anh chang yeu dọng vạt - 2

lù duy anh - ad15003 - anh chang yeu dọng vạt - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác