Mai Minh Khôi - AD19235 - Nhóc tỳ hiếu động

Ngày 28/04/2016 13:39 PM (GMT+7)

Bé Mai Minh Khôi, số báo danh AD19235 thích được ba chở trên xe đi dạo.

Bé Mai Minh Khôi, sinh ngày 07/02/2015. Bé Mai Minh Khôi rất hiếu động, vui vẻ, thích nói chuyện với mọi người, thích được Ba mẹ chở đi dạo.

Mai Minh Khôi - AD19235 - Nhóc tỳ hiếu động - 1

Mai Minh Khôi - AD19235 - Nhóc tỳ hiếu động - 2

Mai Minh Khôi - AD19235 - Nhóc tỳ hiếu động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)