Mai Minh Khôi - AD19235 - Nhóc tỳ hiếu động

Bé Mai Minh Khôi, số báo danh AD19235 thích được ba chở trên xe đi dạo.

Bé Mai Minh Khôi, sinh ngày 07/02/2015. Bé Mai Minh Khôi rất hiếu động, vui vẻ, thích nói chuyện với mọi người, thích được Ba mẹ chở đi dạo.

mai minh khoi - ad19235 - nhoc ty hieu dong - 1

mai minh khoi - ad19235 - nhoc ty hieu dong - 2

mai minh khoi - ad19235 - nhoc ty hieu dong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác