Ngô Anh Quân - AD21384

Bé Ngô Anh Quân, số báo danh AD21384 thích ăn xúc xích.

Bé Ngô Anh Quân, sinh ngày 16/1/2011. Bé rất hay ngại trước người lạ. Bé thích ăn xúc xích.

ngo anh quan - ad21384 - 1
Bé Ngô Anh Quân, sinh ngày 16/1/2011.

ngo anh quan - ad21384 - 2
Bé rất hay ngại trước người lạ. Bé thích ăn xúc xích.

ngo anh quan - ad21384 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác