Nguyễn Bảo Hân - AD23679 - Cô bé mê thú nhún

Bé Nguyễn Bảo Hân, số báo danh AD23679 thích đạp xe, chơi thú nhún và ăn quà vặt.

Bé Nguyễn Bảo Hân, sinh ngày 20/05/2013. Ngoài thích chơi đạp xe, thú nhún và ăn quà vặt ra bé rất thích hát, đọc thơ, bé rẩt năng động. Mong cô chú ủng hộ cho bé.

nguyẽn bảo han - ad23679 - co be me thu nhun - 1'
Bé Nguyễn Bảo Hân, sinh ngày 20/05/2013. 

nguyẽn bảo han - ad23679 - co be me thu nhun - 2
Ngoài thích chơi đạp xe, thú nhún và ăn quà vặt ra bé rất thích hát, đọc thơ, bé rẩt năng động. Mong cô chú ủng hộ cho bé.

nguyẽn bảo han - ad23679 - co be me thu nhun - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác