Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi

Ngày 27/04/2016 16:22 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Đào Gia Phúc, số báo danh AD15988 thích chơi bóng.

Bé Nguyễn Đào Gia Phúc, sinh ngày 18/12/2014. Tom rất thích đi chơi cùng gia đình.

Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi - 1

Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi - 2

Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi - 3

Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi - 4

Nguyễn Đào Gia Phúc - AD15988 - Nụ cười yêu không tả nổi - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)