Nguyễn Đình Nguyên - AD11966 - Bé Ken tóc lưa thưa

Bé Nguyễn Đình Nguyên, số báo danh AD11966 được 10 tháng tuổi.

Bé Nguyễn Đình Nguyên, sinh ngày 12/06/2015. 

nguyen dinh nguyen - ad11966 - be ken toc lua thua - 1

nguyen dinh nguyen - ad11966 - be ken toc lua thua - 2

nguyen dinh nguyen - ad11966 - be ken toc lua thua - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé