Nguyễn Gia Hân - AD16691 - Nàng Su tình cảm

Ngày 30/04/2016 23:08 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Gia Hân, số báo danh AD16691 trầm tính, rất tình cảm.

Bé Nguyễn Gia Hân, sinh ngày 22/12/2009. Ở nhà mẹ hay gọi là Su. Bạn trầm tính, rất tình cảm và thích đọc truyện Doremon.

Nguyễn Gia Hân - AD16691 - Nàng Su tình cảm - 1

Nguyễn Gia Hân - AD16691 - Nàng Su tình cảm - 2

Nguyễn Gia Hân - AD16691 - Nàng Su tình cảm - 3

Nguyễn Gia Hân - AD16691 - Nàng Su tình cảm - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)