Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động

Ngày 27/04/2016 17:00 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Gia Phúc, số báo danh AD30130 thích được đi chơi.

bé Nguyễn Gia Phúc, sinh ngày 22/03/2015. Nick name của con là Yuri. Con rất hiếu động, thích được đi chơi, ăn quà vặt, thích leo trèo.

Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động - 1

Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động - 2

Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động - 3

Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động - 4

Nguyễn Gia Phúc - AD30130 - Bé Yuri hiếu động - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)