Nguyễn Hà Mi - AD10713 - Cô bé thích đọc thơ

Ngày 28/04/2016 11:34 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hà Mi, số báo danh AD10713 hay hát và đọc thơ.

Bé Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 02/02/2014.

Nguyễn Hà Mi - AD10713 - Cô bé thích đọc thơ - 1

Nguyễn Hà Mi - AD10713 - Cô bé thích đọc thơ - 2

Nguyễn Hà Mi - AD10713 - Cô bé thích đọc thơ - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)