Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương

Ngày 29/04/2016 17:23 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hải Đăng, số báo danh AD11625 thích gặm tay.

Bé Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 16/09/2015. Con được 10 kg rồi.

Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương - 1

Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương - 2

Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương - 3

Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)