Nguyễn Hải Đăng - AD11625 - Má phính dễ thương

Bé Nguyễn Hải Đăng, số báo danh AD11625 thích gặm tay.

Bé Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 16/09/2015. Con được 10 kg rồi.

nguyen hai dang - ad11625 - ma phinh de thuong - 1

nguyen hai dang - ad11625 - ma phinh de thuong - 2

nguyen hai dang - ad11625 - ma phinh de thuong - 3

nguyen hai dang - ad11625 - ma phinh de thuong - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác