Nguyễn Hoài An - AD10631 - Susu má phính

Bé Nguyễn Hoài An, số báo danh AD10631 nói nhiều và thích cười.

Bé Nguyễn Hoài An, sinh ngày 15/12/2015. Hoài An thích được mẹ chụp ảnh. Tên ở nhà của bé là Susu.

nguyen hoai an - ad10631 - susu ma phinh - 1
Bé Nguyễn Hoài An, sinh ngày 15/12/2015.

nguyen hoai an - ad10631 - susu ma phinh - 2
 Hoài An thích được mẹ chụp ảnh. Tên ở nhà của bé là Susu.

nguyen hoai an - ad10631 - susu ma phinh - 3

nguyen hoai an - ad10631 - susu ma phinh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh bé