Nguyễn Hoàng Hải My - AD82452 - Cô bé tự lập

Ngày 29/04/2016 01:02 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hoàng Hải My, số báo danh AD82452 thích múa hát, đóng kịch.

Bé Nguyễn Hoàng Hải My, sinh ngày 14/09/2012. Bé có tính tự lập, yêu văn nghệ, hòa đồng cùng bạn bè biết nắng nghe người lớn.

Nguyễn Hoàng Hải My - AD82452 - Cô bé tự lập - 1

Nguyễn Hoàng Hải My - AD82452 - Cô bé tự lập - 2

Nguyễn Hoàng Hải My - AD82452 - Cô bé tự lập - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)