Nguyễn Huy Hoàng - AD17193 - Sóc con nhanh nhẹn

Ngày 30/04/2016 23:07 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Huy Hoàng, số báo danh AD17193 thích leo trèo.

Bé Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 11/02/2015.Ở nhà mọi người gọi con là Sóc nhỏ. Con 14 tháng tuổi, cao 78cm, được 10 kg. Con nhỏ con nhưng con nhanh như Sóc.

Nguyễn Huy Hoàng - AD17193 - Sóc con nhanh nhẹn - 1

Nguyễn Huy Hoàng - AD17193 - Sóc con nhanh nhẹn - 2

Nguyễn Huy Hoàng - AD17193 - Sóc con nhanh nhẹn - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)