Nguyễn Huy Hoàng - AD17193 - Sóc con nhanh nhẹn

Bé Nguyễn Huy Hoàng, số báo danh AD17193 thích leo trèo.

Bé Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 11/02/2015.Ở nhà mọi người gọi con là Sóc nhỏ. Con 14 tháng tuổi, cao 78cm, được 10 kg. Con nhỏ con nhưng con nhanh như Sóc.

nguyen huy hoang - ad17193 - soc con nhanh nhen - 1

nguyen huy hoang - ad17193 - soc con nhanh nhen - 2

nguyen huy hoang - ad17193 - soc con nhanh nhen - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé