Nguyễn Huy Hoàng - AD17466 - Sóc con nhí nhảnh

Bé Nguyễn Huy Hoàng, số báo danh AD17466 thích được đi chơi,đi dạo.

Bé Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 11/02/2015. Tên ở nhà của em là sóc. Vì mẹ luôn muốn em nhanh như sóc và em nhanh như sóc thiệt. Em rất thích câu "Em có là người Việt Nam trên truyền hình".

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 1

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 2

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 3

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 4

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 5

nguyen huy hoang - ad17466 - soc con nhi nhanh - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác