Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu

Ngày 30/04/2016 23:37 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi, số báo danh AD16692 thích đếm ngón chân, chơi với mẹ, nghịch nước.

Bé Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi, sinh ngày 09/11/2015. Bé Bảo Nghi tên thường gọi là Dâu Tây, bé được 6 tháng tuổi.

Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu - 1

Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu - 2

Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu - 3

Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu - 4

Nguyễn Huỳnh Bảo Nghi - AD16692 - Bé Dâu Tây đáng yêu - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)