Nguyễn Kim Anh - AD58803 - Nụ cười không thấy ông mặt trời

Ngày 30/04/2016 23:34 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Kim Anh, số báo danh AD58803 thích hát và nhảy múa.

Bé Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 07/11/2011. Bé rất năng động, thích chơi, ca hát, dư năng lượng, vận động suốt ngày không biết mệt.

Nguyễn Kim Anh - AD58803 - Nụ cười không thấy ông mặt trời - 1

Nguyễn Kim Anh - AD58803 - Nụ cười không thấy ông mặt trời - 2

Nguyễn Kim Anh - AD58803 - Nụ cười không thấy ông mặt trời - 3

Nguyễn Kim Anh - AD58803 - Nụ cười không thấy ông mặt trời - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)