Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu

Ngày 29/04/2016 02:33 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Lê Khánh Linh, số báo danh AD12136 thích ăn và đi chơi vui đùa nơi có nhiều bé.

Bé Nguyễn Lê Khánh Linh, sinh ngày 02/09/2014. Bé rất nhí nhỏm. Bé biết trọn quần áo mặc đẹp rồi.

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 1

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 2

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 3

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 4

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 5

Nguyễn Lê Khánh Linh - AD12136 - Cô bé đáng yêu - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)