Nguyễn Lê Minh Khang - AD80339 - Trai cưng của mẹ!

Ngày 30/04/2016 15:27 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Lê Minh Khang, số báo danh AD80339 thích đi bơi.

Bé Nguyễn Lê Minh Khang, sinh ngày 11/09/2015. 

Nguyễn Lê Minh Khang - AD80339 - Trai cưng của mẹ! - 1

Nguyễn Lê Minh Khang - AD80339 - Trai cưng của mẹ! - 2

Nguyễn Lê Minh Khang - AD80339 - Trai cưng của mẹ! - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)