Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - AD29936 - Cô bé đanh đá

Ngày 30/04/2016 23:08 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, số báo danh AD29936 rất hay cười .

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, sinh ngày 28/06/2015. Cháu rất hay cười nhưng cũng hay khóc, khoản đanh đá thì cháu có dư

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - AD29936 - Cô bé đanh đá - 1

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - AD29936 - Cô bé đanh đá - 2

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - AD29936 - Cô bé đanh đá - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)