Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động

Bé Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, số báo danh AD64421 thích ăn trái cây.

Bé Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, sinh ngày 01/09/2015. Bé rất hiếu động, hay cười.

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 1

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 2

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 3

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 4

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 5

nguyen ngoc thanh truc - ad64421 - be gai hieu dong - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)