Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động

Ngày 29/04/2016 02:29 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, số báo danh AD64421 thích ăn trái cây.

Bé Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, sinh ngày 01/09/2015. Bé rất hiếu động, hay cười.

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 1

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 2

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 3

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 4

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 5

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - AD64421 - Bé gái hiếu động - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)