Nguyễn Nguyên Bảo - AD20965 - Nhóc tỳ hiếu động

Ngày 03/05/2016 22:49 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Nguyên Bảo, số báo danh AD20965 rất hiếu động.

Bé Nguyễn Nguyên Bảo, sinh ngày 02/07/2015. Bé rất hiếu động, rất hay cười đùa.

nguyen nguyen bao - ad20965 - nhoc ty hieu dong - 1

nguyen nguyen bao - ad20965 - nhoc ty hieu dong - 2

nguyen nguyen bao - ad20965 - nhoc ty hieu dong - 3

nguyen nguyen bao - ad20965 - nhoc ty hieu dong - 4

nguyen nguyen bao - ad20965 - nhoc ty hieu dong - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)