Nguyễn Nhật Minh - AD34279 - Chàng trai chăm học

Ngày 27/04/2016 17:28 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Nhật Minh, số báo danh AD34279 thích ghép hình, xem phim.

Bé Nguyễn Nhật Minh, sinh ngày 17/05/2010. Nhật Minh rất vâng lời bố mẹ, chăm học lười ăn.

Nguyễn Nhật Minh - AD34279 - Chàng trai chăm học - 1

Nguyễn Nhật Minh - AD34279 - Chàng trai chăm học - 2

Nguyễn Nhật Minh - AD34279 - Chàng trai chăm học - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)