Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương

Ngày 27/04/2016 14:36 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Phúc Bảo Trân, số báo danh AD30996 thích đi du lịch cùng gia đình.

Bé Nguyễn Phúc Bảo Trân, sinh ngày 05/11/2015. Ở nhà mè gọi con là Sơ Ri . Con được 5 tháng rưỡi tuổi rồi, con thích tìm kiếm và chơi những món đồ chơi có nhiều màu sắc lắm.

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 1

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 2

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 3

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 4

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 5

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 6

Nguyễn Phúc Bảo Trân - AD30996 - Sơ Ri dễ thương - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)