Nguyễn Phương Thảo - AD15038 - Em bé nghịch ngợm

Ngày 29/04/2016 01:01 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Phương Thảo, số báo danh AD15038 thích hát, vẽ.

Bé Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 13/10/2013. Bạn ấy hồi bé rất nghịch ngợm... Bây giờ lớn rồi còn nghịch hơn và còn hay làm nũng nữa. Câu nói khiến mẹ ngạc nhiên nhất của bạn í ngày là:" Mẹ cho con vào trong ấy với em bé đi" mà em e bé lại đang trong bụng mẹ.

Nguyễn Phương Thảo - AD15038 - Em bé nghịch ngợm - 1

Nguyễn Phương Thảo - AD15038 - Em bé nghịch ngợm - 2

Nguyễn Phương Thảo - AD15038 - Em bé nghịch ngợm - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)