Nguyễn Quỳnh Phương - AD25428 - Nhóc tỳ lém lỉnh, thông minh

Ngày 29/04/2016 13:09 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Quỳnh Phương, số báo danh AD25428 rất lém lỉnh và thông minh.

Bé Nguyễn Quỳnh Phương, sinh ngày 20/02/2014. Bé Năm nay đã 2 tuổi hơn rồi đã 13kg. Bé rất lém lỉnh và thông minh. Đã biết tự xúc đồ ăn cho mình...

Nguyễn Quỳnh Phương - AD25428 - Nhóc tỳ lém lỉnh, thông minh - 1

Nguyễn Quỳnh Phương - AD25428 - Nhóc tỳ lém lỉnh, thông minh - 2

Nguyễn Quỳnh Phương - AD25428 - Nhóc tỳ lém lỉnh, thông minh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)