Nguyễn Thành Ngọc - AD26095 - Cậu bé thích đi bơi

Ngày 29/04/2016 01:15 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Thành Ngọc, số báo danh AD26095 thích đi bơi, thích màu đỏ và học tiếng anh.

Bé Nguyễn Thành Ngọc, sinh ngày 30/04/2009.

Nguyễn Thành Ngọc - AD26095 - Cậu bé thích đi bơi - 1

Nguyễn Thành Ngọc - AD26095 - Cậu bé thích đi bơi - 2

Nguyễn Thành Ngọc - AD26095 - Cậu bé thích đi bơi - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)