Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười

Ngày 29/04/2016 16:55 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Thị Hương Giang, số báo danh AD16693 thích múa, hát, leo trèo,..

Bé Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 06/06/2015.

Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười - 1

Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười - 2

Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười - 3

Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười - 4

Nguyễn Thị Hương Giang - AD16693 - Cô bé hay cười - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)