Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh

Ngày 27/04/2016 14:36 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Thiên Kim, số báo danh AD44880 thích chụp ảnh.

Bé Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 10/05/2015. Bé thích chụp ảnh, thông minh và hiếu động.

Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh - 1

Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh - 2

Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh - 3

Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh - 4

Nguyễn Thiên Kim - AD44880 - Bé gái thông minh - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)