Nguyễn Thiên Lam - AD30410 - Cô bé lém lỉnh

Ngày 29/04/2016 16:59 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Thiên Lam, số báo danh AD30410 thích ăn và chơi siêu thị.

Bé Nguyễn Thiên Lam, sinh ngày 26/02/2012. Lam lém lỉnh thích ăn vặt cả ngày.

Nguyễn Thiên Lam - AD30410 - Cô bé lém lỉnh - 1

Nguyễn Thiên Lam - AD30410 - Cô bé lém lỉnh - 2

Nguyễn Thiên Lam - AD30410 - Cô bé lém lỉnh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)